0
มุตโตทัย ธรรมะยอดพระอริยสงฆ์
พระธรรมคำสอนที่บริสุทธิ์ ถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ประการใด
หนังสือ23.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นโอวาทของ "พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต" ที่ท่านได้เมตตาสั่งสอนด้วย พระธรรมคำสอนที่บริสุทธิ์ ถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ประการใด

สารบัญ

มุตโตทัย : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
- การปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์
- ฝึกฝนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
- มูลมรดกอันเป็นต้นทุนทำการฝึกฝน
- มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัติ
- มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ
- มูลตันไตร มูลการดั้งเดิมของสังสารวัฏฏ์
- อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมาาค ผล นิพพาน
- สติปัฐฐานเป็นชัยภูมิ คือ สนามฝึกฝนตน
- อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
- จิตเดิมประภัสสร แต่มืดมัวไปเพราะกิเลส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309948 (ปกอ่อน) 62 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน