0
มุสลิมชนกลุ่มน้อยภายใต้รัฐเมียนมาและรัฐไทย
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากความสงสัยอันสามัญที่ว่าอะไรคือเงื่อนไขสำคัญของเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทยมีปัจจัยที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากความสงสัยอันสามัญที่ว่า อะไรคือเงื่อนไขสำคัญของเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทยมีปัจจัยที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร มิพักต้องเอ่ยถึงความสงสัยใคร่รู้ที่ว่า อะไรจะทำให้ความรุนแรงมันลดลงในอนาคตข้างหน้า ผู้เขียนตระหนักถึงพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ของสองประเทศ ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพราะการก่อรูปเป็นรัฐ-ชาติ (nation-state) การแบ่งเขตแดนรัฐสมัยใหม่เป็นเงื่อนไขสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของความรุนแรงของทั้งสองประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กรอบการวิเคราะห์เงื่อนไขไตรลักษณ์
บทที่ 3 เมียนมา: ความรุนแรงสุดโต่งระหว่างรัฐและมุสลิมชนกลุ่มน้อยโรฮิงญา
บทที่ 4 ไทย: ความรุนแรงต่ำระหว่างรัฐไทยกับมลายูมุสลิม
บทที่ 5 บทสรุป

- ภาคผนวก เอกสารอ้างอิง

คำนิยม
สุดท้ายหนังสือเล่มนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ผู้อ่าน เห็นถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้เกิดความรุนแรงและไม่รุนแรงทั้งในประเทศเมียนมาและประเทศไทยฟูอาดี้ พิศสุวรรณ- ประธานมูลนิธิสุรินทร์ พิศสุวรรณ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162716737 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน