0
ม้าก้านกล้วย
ควบม้าชีวิตฝันแรมนิราศชีวิตจริง กวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2538
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ม้าก้านกล้วย" เป็นรวมบทกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นพลังชีวิตและจิตใจของคนชนบท ที่เข้ามาสู่เมือง ด้วยความใฝ่ฝันและความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่า และได้กลายเป็นพลังสำคัญอันสร้างสรรค์สังคม แม้คนชนบทจะพบกับชีวิตแปลกแยกในสังคมเมือง แต่ความผูกพันโหยหาชีวิตในถิ่นเดิม ก็เป็นพลังหล่อเลี้ยงให้คนชนบทยืดหยัดอยู่ได้

    "ไพวรินทร์ ขาวงาม" สามารถใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์สร้างความกลมกลืน ของรูปแบบและเนื้อหาด้วยการสรรคำกวีโวหาร และลำนำแห่งเสียง ถ่ายทอดอารมณ์สะเทือนใจ ให้ผู้อ่านได้ร่วมรับรู้ความรู้สึกนึกคิด และสารที่สื่ออย่างสมบูรณ์ งดงาม

สารบัญ

ภาคนำ : ม้าก้านกล้วย
- ม้าก้านกล้วย 1
- ม้าก้านกล้วย 2
- ม้าก้านกล้วย 3
ฯลฯ

ภาคหนึ่ง : แผ่นดินถิ่นทุ่ง
- บนแผ่นอกของแผ่นดิน
- รอยร่ายรำของข้าวค่ำและผักแว่น
- เด็กและควายและโลก
ฯลฯ

ภาคสอง : แผ่นดินถิ่นเมือง
- นครใต้แสงดาว
- แม่น้ำที่รัก
- อารมณ์กรุงเทพ
ฯลฯ

ภาคสาม : แผ่นดินถิ่นใด
- ห้วงคำนึง
- เปลวไฟและนักฝัน
- ใต้กะลามีฟ้ากว้าง
ฯลฯ

คำนิยม
ม้าก้านกล้วย ของ ไพวรินทร์ เล่มนี้ น่าจะหมายถึงการเดินทางของกองทัพทางเศรษฐกิจเเรงาน จากชนบทสู่เมืองที่กำลังเปลี่ยนเเปรรูปโฉมไปอย่างรุนเเรงอัศศิริ ธรรมโชติ
ม้าก้านกล้วย ของเขามีเอกภาพสูง มีเเนวคิด ทิศทาง เเละการนำเสนอ ที่เป็นลำดับขั้นตอนสอดคล้องกลมกลืนเป็นเนื้อเดียว สามารถนำฉันทลักษณ์มารับใช้เนื้อหาดังที่ต้องการได้เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์- ไพวรินทร์ ขาวงาม เป็นคนที่มีฝีมือ มีศิลปะสูงทีเดียวในการตกแต่งถ้อยคำ เรื่องนี้เป็นงานที่สะท้อนมาจากชีวิตจริง มีแม่มุมน่าสนใจตรงที่เป็นงานที่สะท้อนมาจากชีวิตจริง มีแง่มุมน่าสนใจตรงที่เป็นเรื่องของคนชนบท ที่เข้ามาพบกับความแปลกแยกในเมืองหลวง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168254172 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 117 x 186 x 13 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นาคร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน