0
ม้าบินของมาเรีย ปินโต
รวม 18 เรื่องสั้นอาเซียนคัดสรรหลายคนเขียน
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ร่วมเปิดโลกการรับรู้จิตวิญญาณแห่งอาเซียน ผ่านมิติทางวรรณกรรมไปกับ "ม้าบินของมาเรีย ปินโต" รวม 18 เรื่องสั้นอาเซี่ยนคัดสรรหลายคนเขียน โดยการดำเนินการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักเพื่อนบ้านของเรามากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เติมความเป็นอาเซียนลงในความเป็นไทย
- เรื่องสั้นเวียดนาม
- เรื่องสั้นลาว
- เรื่องสั้นพม่า
- เรื่องสั้นกัมพูชา
- เรื่องสั้นไทย
- เรื่องสั้นมาเลเซีย
- เรื่องสั้นสิงคโปร์
- เรื่องสั้นอินโดนีเซีย
- เรื่องสั้นบรูไน
- เรื่องสั้นฟิลิปปินส์
- พหุลักษณ์ของ "อาเซียน" ในวรรณกรรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163058355 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 127 x 185 x 15 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นักเขียนแห่งประเทศไทย, สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน