0
ยิมนาสติกชาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก
หนังสือ189.05 บาท
สภาพเก่าปานกลาง99.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก และเป็นเอกสารประกอบการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกเบื้องต้นกับบุคคลทั่วไปโดยที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ การเป็นกีฬายิมนาสติกในอดีต การเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ การเป็นวิทยากรให้การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกเบื้องต้น และการเป็นผู้สอนวิชายิมนาสติก ของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี นอกจากนี้แล้วยังได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารตำรา วารสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้ทั้งสิ้น 8 บท ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ม้าหู ห่วงนิ่ง โต๊ะกระโดด ราวคู่ ราวเดี่ยวและกติกาการแข่งขันกีฬายิมนาสติก เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก
บทที่ 2 ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (floor Exercise)
บทที่ 3 ม้าหู (pommel horse)
บทที่ 4 ห่วงนิ่ง (rings)
บทที่ 5 โต๊ะกระโดด (vaulting Table)
บทที่ 6 ราวคู่ (parallel bars)
บทที่ 7 ราวเดี่ยว (horizontal bar)
บทที่ 8 กติกาการแข่งขันกีฬายิมนาสติก

คำนิยม
หนังสือยิมนาสติกชายเบื้องต้นเล่มนี้ เป็นผลงานที่อาจารย์อนุชิตร แท้สูงเนิน ได้เขียนและเรียบเรียงขึ้น โดยมีวัตถุประวงค์ เพื่อให้ได้รับความรู้จากเนื้อหาวิชา และสามารถนำไปใช้ในการปกิบัติตนเกี่ยวกับการสอนและฝึกยิมนาสติกให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา และผู้สนใจได้เป้นอย่างดี...นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์
...อ.อนุชิตร เป็นผูมีความรู้ความสามารถในด้านกีฬายิมนาสติก และถือว่าเป็นตัวจริงของวงการ อ.อนุชิตร เป็นทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินในระดับชาติและนานาชาติ หนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เขียนคำนิยมให้กับอาจารย์อนุชิตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือการเรียนการสอนยิมนาสติกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนและผู้ที่สนใจในกีฬายิมนาสติกถิรนันท์ อุชชิน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742252342 (ปกอ่อน) 146 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์United Sport Trading Co., Ltd.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน