0
ย้อนรอยกรรม ตำนานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (PDF)
เรื่องราวที่สูญหายนับพันปีก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย สู่ราชอาณาจักรสยามประเทศในปัจจุบัน
หนังสือ234.65 บาท
e-books(PDF) ?160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ร่วมย้อนรอยกรรมตำนาน "พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗" โดย "ม.ล.มหัทธนันต์ ทินกร (อติโรจน์)" ผู้ประพันธ์บทความที่ได้รับการมอบหมายจากทาง "ท่านพระอาจารย์โต ฐิตวิริโย" เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อการเผยแผ่เกียรติคุณกฤดาภินิหารของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗

สารบัญ

ส่วนที่ 1
- ตอนที่ 1 กฤดาอภินิหารศรีชยวรมัน
- ตอนที่ 2 สร้างบ้านแปงเมืองนครธม
- ตอนที่ 3 กำเนิดพระนางสิงขรมหาเทวี
- ตอนที่ 4 พ่อขุนผาเมือง
- ตอนที่ 5 อาณาจักรทวารวดี-กำเนิดจามเทวี
- ตอนที่ 6 สุโขทัย-ปฐมอาณาจักรของชนชาวไทย
- ตอนที่ 7 สิ้นสิงขรเทวี
- ตอนที่ 8 มหาโขลนสิงคารปราบกบฏในพระนคร

ส่วนที่ 2
- ประสบการณ์ทางจิตรู้กรรมและการสงเคราะห์ประสบการณ์แห่งเมตตาบารมี พระอาจารย์โต ฐิตวิริโย

ส่วนที่ 3
- ประวัติพระอาจารย์โต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522000001764 (PDF) 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธัญญพัทธ์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน