0
รถพลังงานแสงอาทิตย์จิ๋ว
ค้นพบและเรียนรู้พลังงานสะอาดกับโซลาร์เซลล์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สัมผัสกับสุดยอดแหล่งพลังงาน ที่ใช้งานกับยานอวกาศ และเป็นแหล่งพลังงานในอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ราคาพิเศษ195.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "รถพลังงานแสงอาทิตย์จิ๋ว" สื่อเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทดลองได้ด้วยตัวเอง.. ค้นพบและเรียนรู้พลังงานสะอาดกับโซลาร์เซลล์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สัมผัสกับสุดยอดแหล่งพลังงาน ที่ใช้งานกับยานอวกาศ และเป็นแหล่งพลังงานในอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 โวลต์
2. มอเตอร์สำหรับต่อกับเซลล์แสงอาทิตย์ 1 ตัว
3. ล้อพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร 4 ชิ้น
4. เฟืองขับ เฟืองตาม อย่างละ 1 ชิ้น
5. นอตขนาดเล็ก 8 ชุด
6. แผ่นเหล็กใส่แกนล้อ 4 อัน
7. แผ่นเหล็กยึดมอเตอร์ 1 อัน
8. แผ่นพลาสติกฐาน หนา 3 มิลลิเมตร ขนาด 40 x 60 มิลลิเมตร เป็นตัวโครงรถ 1 ชิ้น
9. เทปโฟมสองหน้า 1 ชิ้น
10. ไขควงเล็ก 1 อัน

    การทดสอบ Solar Cell และมอเตอร์
- นำแผง Solar Cell ไปรับแสงอาทิตย์ หรือหลอดไฟขนาด 60-100 วัตต์ สังเกตมอเตอร์จะหมุน แสงแดดจัดมอเตอร์จะยิ่งหมุนเร็ว
- แผง Solar Cell ไม่สามารถใช้งานได้ดีกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอด LED

    การประกอบ SOLAR CAR
- นำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกัน ประกอบตามรูปรายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890001301
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน