0
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 (เล่มเล็ก)
แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ฯลฯ
หนังสือ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทส พ.ศ. 2536 บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2537 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม พระราชบัญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก

สารบัญ

- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทส พ.ศ. 2536
- บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2537
- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
- พระราชบัญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162603594 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 105 x 143 x 15 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน