0
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง)
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 พระราชบัญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า 2545
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง)" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ. 2539 และอีกมากมาย พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
- พระราชบัญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
- ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164859272 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 19 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน