0
รวมกฎหมายที่ดิน ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงฉบับล่าสุด ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ข้อมูลและขั้นตอนในการติดต่อกับสำนักงานที่ดิน ที่ตั้งสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาต่าง ๆ หลักเกณฑ์และตัวอย่างการคิดภาษีในการซื้อขายที่ดิน พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2518 (สปก.) จึงเหมาะสำหรับ เป็นคู่มือติดต่อสำนักงานที่ดิน, ซื้อ-ขายที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดิน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

สารบัญ

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและศัพท์กฎหมายที่ควรรู้
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดินและกฎหมายที่ดิน
3. พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
4. ประมวลกฎหมายที่ดิน
5. กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
6. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
7. พระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ. 2543
8. ข้อมูลทั่วไปในการติดต่อกรมที่ดินและสำนักงานที่ดิน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745214787 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน