0
รวมกฎหมายแรงงาน (เล่มกลาง)
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติเงินทดแทน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมกฎหมายแรงงาน (เล่มกลาง)" เล่มนี้ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติเงินทดแทน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
- ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ.2556
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
- พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165684231 (ปกอ่อน) 520 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 23 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน