0
รวมกฎหมายแรงงาน (เล่มเล็ก)
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติเงินทดแทน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญบัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พระราชบัญญัติประกันสังคม
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
- ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165684224 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 104 x 143 x 23 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เจริญรัฐการพิมพ์, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน