0
รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่นเปตอง (PDF)
รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ผู้เขียน Sky Sports Team
e-books(PDF) ?95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมพื้นฐานการฝึกกีฬาประเภทเปตอง และกติกาต่าง ๆ ไว้ รวมทั้งการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นเทเบิลเทนนิส และบทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอน เรียบเรียงไว้อย่างละเอียด ชัดเจน มีภาพประกอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในกีฬาประเภทนี้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กติกาการเล่นเปตอง
บทที่ 3 การเตรียมอุปกรณ์
บทที่ 4 การฝึกพื้นฐานการเล่นเปตอง
บทที่ 5 เทคนิคการเล่นเปตอง
บทที่ 6 การสร้างสมรรถภาพในการเล่นกีฬาเปตอง
บทที่ 7 การอบอุ่นร่างกาย
บทที่ 8 สวัสดิภาพกับการเล่นกีฬาในโรงเรียน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840207708 (PDF) 152 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน