0
รวมกฏหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่
รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.สถาปนิก พรบ.วิศวกร กฏกระทรวงและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบัญญัติและระเบียบของ กทม.
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รวมกฏหมายก่อสร้าง" เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสถาปนิก กฎหมายวิศวกร กฎหมายการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างอาคาร การควบคุมการระบายน้ำทิ้ง อาคารจอดรถยนต์และบันไดหนีไฟตลอดจนตัวอย่างสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างอาคารและสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งประกาศระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดย กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เป็นหนังสือเล่มเดียวในชื่อ ว่า "รวมกฎหมายก่อสร้าง" เพื่อสะดวกในการศึกษาและใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องไปค้นหาจากหนังสือหลายเล่ม หรือจากหน่วยงานหลายแห่ง ซึ่งได้รับความสนใจและต้อนรับจากนักศึกษา ผู้มีอาชีพในงานก่อสร้างและผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

สารบัญ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและศัพท์กฎหมายที่ควรรู้
- พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
- พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542
- มาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ.2521
- ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2521
- บัญชีอัตราค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- การทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย
- ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ของกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 2544
- บทเฉพาะกาล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018794 (ปกอ่อน) 608 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1055 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน