0
รวมข้อสอบจริง ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3
ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนซึ่งกำลังเตรียมตัวเข้าสอบ ได้ศึกษารูปแบบและแนวทางของข้อสอบ จำนวนมากน้อยและระดับความยากง่ายของข้อสอบ ตลอดจนได้ประลองความรู้ที่ตนเองมีอยู่ในการคิดวิเคราะห์และฝึกฝนทักษะ ฯลฯ
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมข้อสอบจริง ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนซึ่งกำลังเตรียมตัวเข้าสอบ ได้ศึกษารูปแบบและแนวทางของข้อสอบ จำนวนมากน้อยและระดับความยากง่ายของข้อสอบ ตลอดจนได้ประลองความรู้ที่ตนเองมีอยู่ในการคิดวิเคราะห์และฝึกฝนทักษะทาง ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี งานวิศวกรรม กับโจทย์ข้อสอบจริงจากการสอบครั้งที่ผ่าน ๆ มา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มความมั่นใจในการเข้าสอบครั้งต่อไปที่กำลังจะมาถึง โดยในหนังสือเล่มนี้มีเฉลยคำตอบอย่างละเอียด คำอธิบาย วิธีคิด วิธีทำ กำกับไว้ให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องและสามารถประเมินตนเองได้อีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ข้อสอบจริง PAT 3 ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2552)
- เฉลยละเอียด
- ข้อสอบจริง PAT 3 ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2553)
- เฉลยละเอียด
- ข้อสอบจริง PAT 3 ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2553)
- เฉลยละเอียด
- ข้อสอบจริง PAT 3 ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2553)
- เฉลยละเอียด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743949494 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน