0
รวมข้อสอบจริง GAT & PAT มีนา 53
เนื้อหาประกอบด้วยความถนัดทั่วไป ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ)...
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบจริง GAT & PAT มีนา 53 โดยเฉพาะความถนัดทั่วไป ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ความถนัดทางวิศวกรรม และความถนัดทางวิชาชีพครู โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- สถิติคะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
- ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
- เฉลยความถนัดทั่วไป (GAT)
- ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2
- เฉลยความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2
- ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
- เฉลยความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
- ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 2)
- เฉลยความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 2)
- ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040181 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, ชมรม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน