0
รวมข้อสอบ ฉบับจริง O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติช่วงชั้นที่ 4 ฉบับรวม 5 พ.ศ. (2549-2553)
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมข้อสอบ ฉบับจริง O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา 04 ฉบับรวม 5 พ.ศ. ตั้งแต่ปี 2549-2553 พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด คำอธิบาย วิธีคิด วิธีทำ กำกับไว้ให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องและสามารถประเมินตนเองได้อีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปี 2549
- เฉลยละเอียด
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปี 2550
- เฉลยละเอียด
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปี 2551
- เฉลยละเอียด
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปี 2552
- เฉลยละเอียด
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปี 2553
- เฉลยละเอียด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743949258 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 183 x 258 x 5 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน