0
รวมข้อสอบ O-NET ม.3
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
หนังสือ121.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบที่สำคัญหลากหลายรูปแบบที่ใช้ในการสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พร้อมเฉลยและอธิบายแนวคิดในการตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163061447 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน