0
รวมข้อสอบ O-NET ม.6
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศึลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบที่สำคัญหลากหลายรูปแบบที่ใช้ในการสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศึลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมเฉลยและอธิบายแนวคิดในการตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163061522 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน