0
รวมความคิดที่เลิศล้ำทำแล้วสำเร็จโลด (PDF)
ปัญหาทั้งเรื่องการงาน เงินทอง ความรัก สุขภาพบางครั้งก็เข้ามารุมเร้าพร้อมกัน หนังสือเล่มนี้ที่จะทำให้ท่านมี“ทัศนคติ”หรือ“วิธีคิด”ใหม่ที่“ยังทำไม่ได้นั้นไม่ใช่ทำไม่ได้" ให้หยิบหนังสือเพียงบางบทก็ใช้ความ
e-books(PDF) ?159.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ท่านคงเคยได้ยินคำว่าที่ว่า “รู้แล้ว ไม่ทำ” ก็ = “ไม่ทำ”
มีหน้าที่ แต่ไม่สื่อสาร = ศูนย์
มีสร้างสรรค์ แต่ไม่ผลักดัน = ศูนย์
มีหลักการ แต่ไม่ยืนหยัด = ศูนย์
มีความกระตือรือร้น แต่ไร้จุดหมาย = ศูนย์
มีน้ำใจ แต่ไร้ความอ่อนน้อม = ศูนย์
มีมาตรฐาน แต่ขาดการตรวจสอบ = ศูนย์
มีระบบ แต่ไม่ใช้ = ศูนย์
มีแผนงาน แต่ขาดการประเมิน = ศูนย์
มีสายตาแหลมคม แต่มองไม่เห็น = ศูนย์
มีปัญหา แต่ไม่แก้ไข = ศูนย์
สาระข้อมูลต่างที่ท่านสามารถที่จะนำไปใช้ประยุกต์ให้เหมาะสม
มีเงื่อนไขเดียวของความสำเร็จก็คือท่านต้องอุทิศตัวเองด้วยการหยิบข้อแนะนำ
บางประการจากหนังสือเล่มนี้ปูทางให้ท่านไปสู่ความสำเร็จได้

สารบัญ

บทที่ 1 การพัฒนาทางความคิดตามวัยของบุคคล (The cognitive development of people)
บทที่ 2 การสร้างความคิดดีจากไอคิว( Intelligent Quotient)
บทที่ 3 การโปรแกรมความคิดจินตนาการสู่ความสำเร็จUQ(Utopia Quotient)
บทที่ 4 การคิดอย่างคนเก่ง (Excellent think)
บทที่ 5 การคิดในแง่บวก (Positive thinking )
บทที่ 6 การคิดเชิงสัมพันธ์สร้างสรรค์บุคลากร (Relative Thinking)
บทที่ 7 การคิดที่อดทนอดกลั้นทาได้ไหมAQ.- ( Adversity Quotient)
บทที่ 8 การสร้างความคิดใหม่ให้เป็นเลิศ (Think New)
บทที่ 9 การคิดสร้างทีมให้ฉลาดทาอย่างไร PQ (Play Quotient)
บทที่ 10 การคิดดีที่มีคุณธรรม ( Moral Quotient )
บทที่ 11 การสร้างความคิดพลิกคุณค่าให้ชีวิต
บทที่ 12 การคิดที่รู้เราแล้วรู้เขา(ดีไปด้วยกันทั้งหมด) BQ (Human Behaviour Quotient)
บทที่ 13 การคิดเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ (Strategic Thinking)
บทที่ 14 การคิดที่จะดารงในสังคมวันนี้ SQ (Social Quotient)
บทที่ 15 การคิดให้ครบพบความสำเร็จ (Integrated Thinking)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165880480 (PDF) 340 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์IBC GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน