0
รวมบทความทางการประเมินโครงการ : ชุดรวมบทความ เล่มที่ 4
จัดทำขึ้นเพื่อนักประเมิน ผู้บริหาร นักการศึกษา ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่สนใจในการประเมินโครงการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโครงการได้อย่างเหมาะสม
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมบทความทางการประเมินโครงการ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนักประเมิน ผู้บริหาร นักการศึกษา ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกที่สนใจในการประเมินโครงการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโครงการได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย หลักในการเขียนและการวิเคราะห์โครงการ หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการ แบบจำลองในการประเมินโครงการ การเขียนโครงการประเมิน และกรณีตัวอย่างในการประเมินโครงการ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้รูปแบบและลีลาการประเมินโครงการในบริบทต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะสามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

ตอนที่ 1 หลักการในการเขียนและวิเคราะห์โครงการ
ตอนที่ 2 หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการ
ตอนที่ 3 แบบจำลองในการประเมินโครงการ
ตอนที่ 4 การเขียนโครงการเพื่อประเมินโครงการ
ตอนที่ 5 กรณีตัวอย่างในการประเมินโครงการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333845 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 23 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน