0
รวมบทความ พุทธศาสนากับปรัชญา
รวมบทความด้านพุทธศาสนา ของผู้เขียนทั้งที่เคยตีพิมพ์แล้วและยังไม่เคยตีพิมพ์
ผู้เขียน วินัย ผลเจริญ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมบทความด้านพุทธศาสนา ของผู้เขียน "วินัย ผลเจริญ" ทั้งที่เคยตีพิมพ์แล้วและยังไม่เคยตีพิมพ์ พร้อมทั้งนำเอาเนื้อหาจากการทำข้อสอบและรายงานในสมัยเรียนปริญญาโท ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาปรับให้เป็นบทความ รวม 19 เรื่อง ถ่ายทอดมุมมองด้านพุทธศาสนาและปรัชญา โดยผ่านการศึกษาค้นคว้ามาอย่างดี หลากหลายเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะเติมเต็มความรู้และช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณ

สารบัญ

1. พระสูตรกับตรรกวิทยา
2. บทบาทและหน้าที่ของเหตุผลในทัศนะของพุทธศาสนา
3. สรุปและวิจารณ์เนื้อหาคำบรรยายเรื่อง "ตรรกวิทยา" ของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ
4. ความเป็นมาและเนื้อหาปรัชญาของ "กถาวัตถุ" ในพระอภิธรรมปิฎก
5. ความหมายของ "พรหม" และคำที่เกี่ยวข้องในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
6. "ปัญญา" ในทัศนะของพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันตก
7. แง่คิดในการดำเนินชีวิตที่ได้จากการศึกษาเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดใน Timaeus และพุทธศาสนา
8. ทัศนะบางเรื่องของเพลโตและพุทธศาสนา
9. "เสรีภาพ" ในทัศนของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)
10. เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องอนัตตาในพุทธศาสนา กับแนวคิดเรื่อง Emptiness ของซาร์ตร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164855441 (ปกอ่อน) 557 หน้า
ขนาด: 145 x 203 x 25 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วินัย ผลเจริญ
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน