0
รวมบทความ พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง
รวมบทความด้านพุทธศาสนาของผู้เขียน ทั้งที่เคยตีพิมพ์แล้วและยังไม่เคยตีพิมพ์ และนำเอาเนื้อหาจากการทำข้อสอบและรายงานในสมัยที่เรียนปริญญาโทที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาปรับให้เป็นบทความ
ผู้เขียน วินัย ผลเจริญ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประมาณ 30 ปีมาแล้ว "วิทยากร เชียงกูล" ได้ตั้งคำถามเพื่อแสวงหาความหมายที่จะได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย แล้วได้พบว่า "ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว" ยุคนั้นได้ชื่อว่า "ยุคแสวงหา" เป็นยุคที่ประชาชนถูกครอบงำด้วยอำนาจเผด็จการ ต้องการหาทางออกแต่หนทางก็พร่ามัวเหลือเกิน มีแต่ความสับสนเคว้งคว้าง ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะสดใสหรือไม่ ท่ามกลางความมืดมัวทางปัญญาเช่นนั้น ได้มีปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลบางกลุ่มลุกขึ้นมาป่าวประกาว่า.. เราสามารถสร้างอนาคตที่สดใสได้ วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ เป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่ทำหน้าที่ปลุกให้คนตื่นขึ้นมาคิดและเสาะแสวงหาความหมายของชีวิต จนเกิดเป็นพลังประชาชนที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปได้อย่างมากมาย..

    หนังสือชุดนี้มี 2 เล่ม มาจากการรวบรวมบทความด้านพุทธศาสนาของผู้เขียนทั้งที่เคยตีพิมพ์แล้วและยังไม่เคยตีพิมพ์ และนำเอาเนื้อหาจากการทำข้อสอบและรายงานในสมัยที่เรียนปริญญาโทที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาปรับให้เป็นบทความ ผู้เขียนตั้งใจนำเอาผลงานสมัยที่เรียนปริญญาโททั้งหมดของตนเองมาตีพิมพ์ แต่ก็มีบทความวิชาการอีกสองเรื่องที่ต้นฉบับหายไปแล้ว จึงรวบรวมได้ทั้งหมด 40 เรื่อง และเขียนขึ้นใหม่ในปีนี้อีก 1 เรื่อง ทำให้หนังสือชุดนี้มีบทความทั้งหมด 41 เรื่อง อยู่ในเล่มรวมบทความ พุทธศาสนากับปรัชญา 19 เรื่อง และในเล่มรวมบทความ พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง 22 เรื่อง

สารบัญ

1. พุทธศาสนศึกษา : ทางเลือกแห่งการแสวงหาครั้งใหม่
2. ชุมชนพระสงฆ์ในพุทธกาล : รูปแบบหนึ่งของ “ชุมชนสังฆะ” ข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างประชาสังคม
3. ที่มา ความหมาย และความสำคัญของวินัยสงฆ์
4. การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
5. อภิธรรมกับการพัฒนาชีวิตและสังคม
6. พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
7. ทำไมสตรีจึงต้องเรียนรู้พระพุทธศาสนา
8. จุดยืนของพุทธศาสนากับความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่บริสุทธิ์
9. ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางของพุทธศาสนา
10. เหตุปัจจัยแห่งความขัดแย้งและแนวทางแก้ปัญหาจากมุมมองของพุทธศาสนา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164855434 (ปกอ่อน) 544 หน้า
ขนาด: 144 x 204 x 25 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วินัย ผลเจริญ
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน