0
รวมบทความ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
หนังสือรวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์เล่มที่ถืออยู่ในมือท่านผู้อ่านเล่มนี้ เป็นเทคนิคในการวาดเส้นของสาขาวิชาการต่าง ๆ ในคณะ ฯ ที่มีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมบทความ วาดเส้นมัณฑนศิลป์" เล่มนี้ เป็นเทคนิคในการวาดเส้นของสาขาวิชาการต่าง ๆ ในคณะฯ ที่มีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น วาดเส้นเพื่อการออกแบบภายใน วาดเส้นเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ วาดเส้นเพื่อการออกแบบประยุกต์ศิลป์ วาดเส้นเครื่องประดับ และวาดเส้นแฟชั่น โดยมีเทคนิคในการฝึกฝนทักษะการเขียนด้วยมือจากดินสอหรือปากกา ที่ให้คุณค่าทางสุนทรียภาพในแต่ละสาขาวิชาที่สั่งสมมานาน จากเหล่าบรรดาอาจาร์ยและลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 55 ปี ของการก่อตั้งคณะมัณฑศิลป์ ที่เริ่มต้นจากอดีตจนถึงล่าสุดในสาขาปัจจุบัน ฉะนั้นจึงเชื่อได้ว่าฝีมือและทักษะของการวาดเส้นและคำอธิบายที่มีปรากฎให้เห็นอยู่อย่างหลากหลายในหนังสือเล่มนี้ จะมีรูปแบบวิธีการ อันนำมาซึ่งการฝึกมือในการเริ่มต้นเขียนรูปแต่ละลักษณะวิธีการ และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่มีใจรักในการวาดเส้น

สารบัญ

- ความสำคัญของการวาดเส้น ในงานออกแบบ
- การวาดเส้นเพื่องานออกแบบภายใน และสถาปัตยกรรม
- การวาดเส้นเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
- การวาดเส้นเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์
- การวาดเส้นกับงานเครื่องเคลือบดินเผา
- การวาดเส้นเครื่องประดับ
- วาดเส้นแฟชั่น
- ผลงานคณาจารย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746414654 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 211 x 255 x 8 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน