0
รวมพระราชบัญญัติ พ.ศ.2555 "20 ตัวบท"
รวม 20 พระพราชบัญญัติตลอด 2555
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

 "รวมพระราชบัญญัติ พ.ศ.2555" คุณลักษณะรวมพระราชบัญญัติ จำแนกดังนี้ รวมทั้งปี/ตลอดปี ถูกต้องตรงตาม รจ. รวมกลุ่มกฎหมาย เช่น 26 พ.ร.บ.การแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข ยา เวชกรรม-เภสัชกรรมฯ กลุ่มกฎหมาย/โลจิสติกส์, กลุ่มพระราชบัญญัติการปกครอง, กลุ่มพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, กลุ่มกฎหมายที่ดิน, กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กลุ่มกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ, กลุ่มกฎหมายเงินสินบนรางวัล, กลุ่มกฎหมายทหาร, กลุ่มกฎหมายก่อสร้างอาคาร, กลุ่มกฎหมายอื่นๆ ครบบริบูรณ์ บรรดากฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกัน เช่น พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว, พระราชบัญญัติจราจรทางบก, พระราชบัญญัติป่าไม้ รวมคำนิยาม อัตราโทษ จัดพิมพ์เฉพาะ อัตราโทษทางอาญาของทุกพระราชบัญญัติ ให้สะดวกค้นทันท่วงที ได้รู้ชัดโทษานุโทษ ต้องรับโทษต่างกันตามกฎหมายบัญญัติ้

สารบัญ

พระราชบัญญัติและพระราชกำหนด เรียงอักษร 20 ตัวบทกฎหมาย
- พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
- พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
- พระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครฯ
ฯลฯ

พระราชบัญญัติ เรียงรหัส และลำดับวันประกาศใช้
- พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. 2555
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. 2555
ฯลฯ

พระราชกำหนด เรียงรหัส และลำดับวันประกาศใช้
- พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
- พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
- พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163250032 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 13 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน