0
รวมพลังสร้างคน จากสารพันสุดยอดเกมและกิจกรรม Walk Rally
รวบรวมเกมและกิจกรรมกว่า 200 กิจกรรม ที่สามารถนำไปศึกษาและปฏิบัติเป็นลักษณะเกมหรือกิจกรรมที่เข้าใจง่าย ได้สาระ คละสนุก ปลุกความคิด พิชิตปัญหา นำพาประโยชน์สูงสุดให้แก่คนและองค์กรได้
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมพลังสร้างคน จากสารพันสุดยอดเกมและกิจกรรม Walk Rally" เล่มนี้ ได้รวบรวมรายการเพลง เกม กิจกรรม และ Walk Rally ต่าง ๆ มาใช้เพื่อเสริมสร้างการทำงานและพัฒนาทีมงานให้องค์กรของคุณมีศักยภาพ และมีปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนั้นได้บอกถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีดำเนินการ พร้อมเทคนิคและจิตวิทยาที่ช่วยให้คุณบริหารองค์กรได้โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาภายในองค์กร หรือการทำงานร่วมกันของบุคคลในองค์กรอีกต่อไป

สารบัญ

บทนำ รวมพลังสร้างคน จากสารพันสุดยอดเกมและกิจกรรม Walk Rally
บทที่ 1 นำเข้าสู่รวมเกม กิจกรรม Walk Rally สร้างสายสัมพันธ์สร้างสรรค์พลังคน
บทที่ 2 เกมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการและเกมเพื่อการเรียนรู้
บทที่ 3 เกมกิจกรรมอุ่นเครื่อง หรือเกมนำในห้องหรือในที่ร่ม
บทที่ 4 เกมกิจกรรมเพื่อการทำงานเป็นทีมในห้องฝึกอบรมหรือใต้ร่มไม้
บทที่ 5 เกมกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารประสานงาน
บทที่ 6 เกมกิจกรรมเกี่ยวกับ ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ร่วมทีม
บทที่ 7 เกมกิจกรรมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ระดมสมอง
บทที่ 8 เกมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย
บทที่ 9 เกมกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้และภาวะการเป็นผู้นำ
บทที่ 10 เกมกิจกรรมนันทนาการและบันเทิง
ฯลฯ

คำนิยม
โดยคณะอาจารย์หรือวิทยากรผู้นำเกม กิจกรรมในหนังสือ "รวมพลังสร้างคน จากสารพันสุดยอดเกม และกิจกรรม Walk Rally" เล่มนี้ ได้แบ่งเกมกิจกรรมที่เน้นแนวคิดรวบยอดต่าง ๆ ไว้ถึง 10 กลุ่มเกมกิจกรรมด้วยกัน จึงหวังเป็นอย่างอย่างยิ่งว่า ถ้าหากได้นำไปใช้จะทำให้เกิดความเป็นเลิศที่สุดในการพัฒนาบุคลากรคณะอาจารย์หลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร หมวดหลักสูตรการบริหารงานบุคคล- สถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและบริษัท ไอ บี ซี กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757420938 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 140 x 220 x 22 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Smart Life, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน