0
รวมศัพท์ไทย-จีน
โครงการ พูด อ่าน เขียน เรียนภาษาจีนกลางกับ เกลอเรียน
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รวมศัพท์ไทย-จีน" เป็นหนังสือที่แก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากเล่ม "ศัพทานุกรมจีนกลาง" เพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังใส่ภาพประกอบที่นอกเหนือจากเล่ม "ศัพทานุกรมจีนกลาง" ด้วย เนื้อหาเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ ทุกหมวด โดยมีศัพท์เพิ่มเติม (ใช้ * เป็นสัญลักษณ์) ประกอบในบางหมวด หวังว่าหนังสือ "รวมศัพท์ไทย-จีน" ที่รวบรวมคำศัพท์ไว้มากกว่า 5,800 คำ เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านมีข้อมูลสำหรับอ้างอิงได้อย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่จะช่วยให้ค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น....

สารบัญ

1. มนุษย์
2. กิจกรรมของมนุษย์
3. ธรรมชาติ
4. อาณาจักรสัตว์
5. อาณาจักรพืช
6. สิ่งปลูกสร้าง
7. ของกิน
8. ของใช้
9. ยานพาหนะ
10. ดินแดน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2020010010088 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 105 x 185 x 18 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เกลอเรียน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน