0
รวมสุดยอดข้อสอบ เข้า มหาลัย
สุดยอดข้อสอบ 5 กลุ่ม ครอบคลุมการสอบทุกประเภท ทั้งแนวข้อสอบรับตรง, แนวข้อสอบโควตาเข้า ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.สงขลานครินทร์, แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ, แนวข้อสอบ ONET ชั้น ม.6 และแนวข้อสอบ GAT+PAT มีนาคม
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาข้อสอบที่สำคัญของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับชั้น ม.4-ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ ONET 5 กลุ่มสาระ ความรู้ทั่วไป, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวะและ วิชาชีพครู ผู้เขียนได้วางรูปแบบและลำดับโจทย์ให้อ่านเข้าใจง่าย และคัดเลือกตัวอย่างโจทย์ให้มากพอที่จะทำให้เข้าใจทฤษฎี และนำไปแก้ปัญหาโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : ข้อสอบ PRE-ADMISSIONS ประจำปีการศึกษา 2559
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชาคณิตศาสตร์ ONET...........................รหัสวิชา 01
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชาภาษาไทย ONET.............................รหัสวิชา 02
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชาสังคมศึกษาฯ ONET.........................รหัสวิชา 03
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชาวิทยาศาสตร์ ONET..........................รหัสวิชา 04
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชาภาษาอังกฤษ ONET.........................รหัสวิชา 05
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชา GAT1 : ความคิดเชื่อมโยง................รหัสวิชา 07
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชา GAT2 : ภาษาอังกฤษ......................รหัสวิชา 08
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชา PAT 1 : คณิตศาสตร์.......................รหัสวิชา 10
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชา PAT 2 : วิทยาศาสตร์.......................รหัสวิชา 11
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชา PAT 3 : วิศวะ.................................รหัสวิชา 12
- ข้อสอบ PRE-ADMISIONS'59 วิชา PAT 5 : วิชาชีพครู..........................รหัสวิชา 13

ส่วนที่ 2 : เฉลยข้อสอบ PRE-ADMISSIONS ประจำปีการศึกษา 2559
- เฉลยข้อสอบในส่วนของ ONET ...............................รหัสวิชา 01-05
- เฉลยข้อสอบในส่วนของ GAT และ PAT .....................รหัสวิชา 07-13

ส่วนที่ 3 : คลังสุดยอดข้อสอบเข้ามหา'ลัย
- สามารถนำ "รหัสลงทะเบียน (12หลัก)" ที่ได้รับ เข้าไปใช้งานฝึกทำตัวอย่างข้อสอบอีก 5 กลุ่มหลักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.bunditnaenaew.com ได้ฟรี 1 ปี (ถึง 30 เมษายน 2561)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165043885 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 180 x 257 x 18 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน