0
รวมเฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2555-2560
ประกอบด้วย ระเบียบการสอบแข่งขันประจำปี พ.ศ. 2561 ข้อสอบและเฉลยวิธีคิดวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในรายการต่าง ๆ เตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 ฯลฯ
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555-2560 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ หมาะสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในรายการต่าง ๆ ได้แก่ สมาคมคณิตศาสตร์ สพฐ. พสวท. เพชรยอดมงกุฏ สอวน. IJSO ฯลฯ เตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 รร.เตรียมฯ รร.มหิดลฯ รร.จุฬาภรณ์ฯ รร.กำเนิดวิทย์ รร.รัฐบาล (ห้อง Gifted) ฯลฯ

สารบัญ

ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2561
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555
- เฉลยและเฉลยละเอียด

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556
- เฉลยและเฉลยละเอียด

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
- เฉลยและเฉลยละเอียด

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558
- เฉลยและเฉลยละเอียด

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559
- เฉลยและเฉลยละเอียด

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560
- เฉลยและเฉลยละเอียด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582707 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน