0
รวมเฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2555-2562
ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เหมาะสำหรับ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในรายการต่าง ๆ
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555-2562 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ตลอดจนระเบียบการสอบแข่งขัน ซึ่งเหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในรายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาคมคณิตศาสตร์ สพฐ. พสวท. เพชรยอดมงกุฎ สอวน. IJSO ฯลฯ รวมถึงเตรียมสอบคัดเลือกเรียนต่อ ม.4 รร.เตรียมฯ รร.มหิดลฯ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ รร.กำเนิดวิทย์ และ รร.รัฐบาล (ห้อง Gifted)

สารบัญ

- ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583407 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน