0
รวมเฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิต สพฐ. ม.ต้น
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558-2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมเฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิต สพฐ. ม.ต้น" เล่มนี้ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในรายการต่าง ๆ ได้แก่ สพฐ. สมาคมคณิต พสวท. เพชรยอดมงกุฎ สอวน. IJSO และ คัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 รร.ที่มีชื่อเสียง เตรียมอุดมฯ มหิดลวิทย์ กำเนิดวิทย์ วิทย์จุฬาภรณ์ รร.รัฐบาล ที่มีอัตราการแข่งขันสูง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ ม.ต้น ปีการศึกษา 2558
เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ ม.ต้น ปีการศึกษา 2559
เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ ม.ต้น ปีการศึกษา 2560
เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ ม.ต้น ปีการศึกษา 2562
เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด

- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ ม.ต้น ปีการศึกษา 2563
เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800401 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน