0
รวมเฉลยข้อสอบแข่งขัน วิทย์ สพฐ. ประถมปลาย
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559-2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รวมเฉลยข้อสอบแข่งขัน วิทย์ สพฐ. ประถมปลาย" รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559-2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบการสอบแข่งขัน สพฐ. นานาชาติ ปีการศึกษา 2564 ข้อสอบและเฉลยวิธีคิดวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ในรายการต่าง ๆ อาทิ สพฐ. สสวท. TEDET เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ เตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 รร.รัฐบาล รร.สาธิตฯ รร.เอกชน ที่มีชื่อเสียงและที่มีอัตราการแข่งขันสูง

สารบัญ

- ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ประถมปลาย ปีการศึกษา 2559 / เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำ
- ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ประถมปลาย ปีการศึกษา 2560 / เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำ
- ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ประถมปลาย ปีการศึกษา 2561 / เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำ
- ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ประถมปลาย ปีการศึกษา 2562 / เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำ
- ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ประถมปลาย ปีการศึกษา 2563 / เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำ
- ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ประถมปลาย ปีการศึกษา 2564 / เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำ
- ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. ประถมปลาย ปีการศึกษา 2565 / เฉลยพร้อมเหตุผลและวิธีทำ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800470 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน