0
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที)
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เพื่อใช้ทบทวนก่อนสอบ แบบฝึกหัดครบทุกบทเรียนมากกว่า 130 แบบฝึก แบบทดสอบท้ายบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้ในแต่ละบท
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที)" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ โดยกิจกรรมจะมีแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เป็นการเรียนรู้คู่กับความสนุก ไม่น่าเบื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน
บทที่ 2 เรื่องออมไว้กำไรชีวิต
บทที่ 3 เรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
บทที่ 4 เรื่องภูมิใจมรดกโลก
บทที่ 5 เรื่องชีวิตที่ถูกเมิน
บทที่ 6 เรื่องโอม! พินิจมหาพิจารณา
บทที่ 7 เรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดิน
บทที่ 8 เรื่องไวรัสวายร้าย
บทที่ 9 เรื่องสนุกสนานกับการเล่น
บทที่ 10 เรื่องหนูเอยจะบอกให้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306287 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน