0
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.4 (วรรณคดีลำนำ)
ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เพื่อใช้ทบทบวนก่อนสอบ แบบฝึกหัดแน่นครบทุกบทเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้ในแต่ละบท
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.4 (วรรณคดีลำนำ)" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ โดยกิจกรรมจะมีแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เป็นการเรียนรู้มรามาคู่กับความสนุก ไม่น่าเบื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง

สารบัญ

สรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายบท วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 การผจญภัยของสุดสาคร
- บทที่ 2 น้ำผึ้งหยดเดียว
- บทที่ 3 ระบำสายฟ้า
- บทที่ 4 เรื่องเล่าจากพัทลุง
- บทที่ 5 ดวงจันทร์ของลำเจียก
ฯลฯ

เฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบท วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 การผจญภัยของสุดสาคร
- บทที่ 2 น้ำผึ้งหยดเดียว
- บทที่ 3 ระบำสายฟ้า
- บทที่ 4 เรื่องเล่าจากพัทลุง
- บทที่ 5 ดวงจันทร์ของลำเจียก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099304559 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน