0
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.6 (ภาษาพาที)
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เพื่อใช้ทบทวนก่อนสอบ แบบฝึกหัดครบทุกบทเรียนมากกว่า 130 แบบฝึก แบบทดสอบท้ายบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้ในแต่ละบท
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.6 (ภาษาพาที)" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ โดยกิจกรรมจะมีแบบอัตนัยและปรนัยหลากหลาย เป็นการเรียนรู้คู่กับความสนุก ไม่น่าเบื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 จากผาแต้ม...สู่อียิปต์
บทที่ 2 ควาย ข้าวและชาวนา
บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ
บทที่ 4 กทลีตานี
บทที่ 5 ละครย้อนคิด
บทที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทย
บทที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
บทที่ 8 ไม้งามในสวนแก้ว
บทที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306294 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 18 มม.
น้ำหนัก: 775 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน