0
ลด 10%
รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
สำหรับเตรียมสอบ PAT 4 เตรียมสอบรับตรงที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยทุกแห่ง สอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ต้องสอบข้อสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ103.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงขึ้นโดยรวมโจทย์แนวข้อสอบ PAT 4 จำนวน 10 ชุด มีข้อสอบ 400 ข้อ พร้อมเฉลยคำตอบและอธิบายเหตุผลอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะอื่น ๆ ที่ใช้วัดความรู้ความสามารถในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสถาบันต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1
- เฉลยรวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1
- รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2
- เฉลยรวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2
- รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 3
- เฉลยรวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 3
- รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 4
- เฉลยรวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 4
- รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 5
- เฉลยรวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ชุดที่ 5
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374609 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน