0
ลด 10%
รวมโจทย์ข้อสอบ ชีววิทยา ม.4 เทอม 1-2
อธิบายเนื้อหาแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด โจทย์ตัวอย่างประกอบคำอธิบายทุกขั้นตอน
หนังสือ157.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบและข้อสอบวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1-2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติของชีวิต
บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
บทที่ 5 การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโตของสัตว์
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162372957 (ปกอ่อน) 474 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน