0
ลด 20%
รวมโจทย์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
รวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ของโรงเรียนทั่วประเทศ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรการสอน และติวสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1
หนังสือ144.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รวมโจทย์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนผู้มีความสนใจในการเสริมทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 หรือนักเรียนระดับชั้น ป4-6 ที่สนใจใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ภายในเล่มประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่นสนใจ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560 หากผู้เรียนทำข้อในหนังสือเล่มนี้ จนครบถ้วน และได้รับการชี้แนะจากครู ผู้ปกครองก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่ออย่างแน่นอน

สารบัญ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 7

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099304597 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 8 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน