0
รวยด้วยภาษีจาก AEC/FTA
หนังสือเล่มแรกที่เจาะลึกด้านภาษีของไทย และของ ASEAN
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในเชิงเทคนิค โดยเน้นภาคปฏิบัติด้านภาษีอากรเป็นหลัก ทั้งในเรื่องที่สำคัญๆ ของการค้าระหว่างประเทศ การค้าในประเทศในภาคการผลิต อุตสาหกรรม ธุรกิจ ซื้อมา ขายไป และการค้าบริการ โดยมุ่งทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการทำให้ต้นทุนสินค้าต่ำลง เพื่อความได้เปรียบของการขายในประเทศ โดยใช้เทคนิควิธีการในการบริหาร และเลือกใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากรจากกรอบความตกลงทางการค้าในกรอบของ AEC และ FTA รวมถึงสิทธิประโยชน์ภาษีอากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลประโยชน์ภายหลัง 2558 เป็นต้นไป

สารบัญ

1. คำศัพท์ที่ (ควรจะ) ต้องรู้ก่อนจะเข้าสู่ AEC
2. สิทธิประโยชน์ภาษีอากรยังมีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศจริงหรือ?
3. ภาษี-อากร เรื่องที่ต้องรู้เพื่อรุก-รับ AEC/FTA
4. ASEAN-AEC ความเป็นมาและที่กำลังจะเป็นในปี 2558 (ค.ศ.2015)
5. ประเทศไทยกับการรุก-รับ AEC
6. สิทธิประโยชน์ภาษีอากรจาก AEC
7. เทคนิคการใช้ประโยชน์ภาษีอากรจาก AEC เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
8. สิทธิประโยชน์ภาษีอากรจาก FTA
9. จำเป็นหรือที่จะต้องรู้เรื่อง AEC และ FTA
10. หลักการคำนวณต้นทุนเพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้า ในการยื่นขอ Form D และรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification)
ฯลฯ

คำนิยม
เป็นหนังสือเล่มแรกที่เจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ภาษีอากรที่เกิดจาก AEC/FTA และสิทธิประโยชน์ภาษีอากรของไทย เขียนด้วยสำนวนการเขียนที่เน้นให้เกิดความเข้าใจง่าย ไม่ได้ใช้ศัพท์วิชาการมากเกินไปภัทรศักดิ์ วรรณแสง- อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
คุณสายัณห์ เขียนด้วยสำนวนของการเล่าเรื่องให้ฟัง อ่านแล้วเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลย จัดว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่เจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ อากรที่เกิดจาก AEC และ FTAม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล- อดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพชรน้ำงามอีกชิ้นหนึ่งที่ คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ได้รังสรรค์เจียรไนให้กับวงการหนังสือเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของไทย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการไทยทุกท่านที่ต้องการลดต้นทุนทางธุรกิจพิรมล เจริญเผ่า- อธิบดีกรมเจรจาการระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169173205 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 147 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล, บจก. (อีบีซีไอ)
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน