0
รวยเงินจริง รู้เงินแสร้ง (PDF)
รู้ลึก...กลลวงทางการเงิน รู้จริง...หนทางมั่งคั่ง รู้ทัน...สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ผู้แปล BK
หนังสือ128.25 บาท
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองอย่างถูกต้องยั่งยืน รู้เท่าทันกลลวงทางการเงิน เชื่อมต่อหลักเศรษฐศาสตร์กับวิถีชีวิตส่วนตัว ไปจนถึงนโยบายบริหารประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคมระดับโลกจากเหตุการณ์สำคัญๆ ในแต่ละประเทศ เรียกได้ว่ายังคงความเข้มข้นในสาระประโยชน์เช่นเคย หนังสือ "รวยเงินจริง รู้เงินแสร้ง" เล่มนี้ จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งในชุดเศรษฐศาสตร์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เรียนเศรษฐศาสตร์แบบปกติแล้วเวียนหัว เห็นแต่กราฟและสมการคณิตศาสตร์ เสมือนหนึ่งเห็นเซลล์และใบไม้ของต้นเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่เห็นต้นและป่า

สารบัญ

- เงินและความสุขจาก Adam Khoo
- ราคากับของไม่จริง
- "เงินจริง" กับ "เงินแสร้ง"
- สามัญสำนึกทางเศรษฐศาสตร์
- กล้องปลอมกับการป้องกันอาชญากรรม
- ดุลยภาพ ค่าจ้าง และความสุข
- สะสมทุนด้วยบ้านเก่า
- มีสติก่อนเสียทรัพย์
- สายการบินกับโรงแรมราคาถูก
- ฟิลิปปินส์แย่งชิง Call Center
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300011647 (PDF) 152 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน