0
รสแห่งความเมตตา ชุมเย็นยิ่งนัก
เมื่อใดผู้หนึ่งทำความดี ได้รู้ได้เห็นเข้าอย่างน้อยก็ควรแสดงความรับรู้อย่างชื่นชม เพื่อเป็นกำลังใจ เพื่อส่งเสริมให้ไม่ท้อแท้เหนื่อยหน่ายต่อการที่จะทำความดีต่อไป
หนังสือ23.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รสแห่งความเมตตา ชุมเย็นยิ่งนัก" รวมหลักธรรมคำสอนของ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ความสงบภายในจิตใจ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามานำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- พระผู้มีเมตตาท่วมท้นพระหฤทัย
- รสแห่งความเมตตาชุ่มเย็นยิ่งนัก
- อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก
- พรหมวิหารธรรม (อุเบกขาธรรม)
- เครื่องปิดกั้นความประภัสสรแห่งจิต
- อานุภาพแห่งความดี
- แสงแห่งปัญญา มีอานุภาพใหญ่ยิ่ง
- ธรรมทานที่บริสุทธิ์ แท้จริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160307982 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 106 x 144 x 7 มม.
น้ำหนัก: 75 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน