0
รองเท้าของอะตอม
นิทานสำหรับเด็ก ชุดสร้างเสริมความฉลาดทางด้านอารมณ์ สอนให้เด็ก ๆ รู้จักมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม รู้จักดูแลและรักษาสิ่งของของตนเอง มีน้ำใจต่อเพื่อน ๆ
ผู้เขียน สุดธิดา
หนังสือ61.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับนิทานพัฒนาทักษะสมอง EF เรื่อง "รองเท้าของอะตอม" ที่จะช่วยเสริมสร้างความฉลาดทางด้านอารมณ์ให้แก่เด็ก ๆ ผ่านเรื่องราวของ "หนูน้อยอะตอม" ชวนเพื่อน ๆ ให้รู้จักมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม รู้จักดูแลและรักษาสิ่งของของตนเอง มีน้ำใจต่อเพื่อน ๆ รู้จักแบ่งปันผู้อื่น เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู โดยในเล่มถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม มีเนื้อเรื่องที่แฝงไปด้วยคติสอนใจ ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเสริมสร้างทักษะการอ่านไปพร้อมกับส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415132 (ปกอ่อน) 24 หน้า
ขนาด: 202 x 192 x 2 มม.
น้ำหนัก: 75 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน