0
รอง สว. ชั้นสัญญาบัตร บัญชี กลุ่มงานอำนวยการสนับสนุน (บุคคลภายนอก) สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบพร้อมเฉลย ตรงตามหลักสูตรการสอบใหม่ล่าสุด (ชุดเก็งข้อสอบ)
หลักการบัญชีทั่วไป หลักการนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตราฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ คำศัพท์ โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ รอง สว. ชั้นสัญญาบัตร บัญชี กลุ่มงานอำนวยการสนับสนุน (บุคคลภายนอก) สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบพร้อมเฉลย ตรงตามหลักสูตรการสอบใหม่ล่าสุด (ชุดเก็งข้อสอบ) ทั้งหลักการบัญชีทั่วไป หลักการนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตราฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ คำศัพท์ โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบการประยุกต์วิธีทางสถิติกับข้อมูลจริง
- ความสามารถทางด้านตัวเลข (อนุกรม)

ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
- การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
- การหาร้อยละ
ฯลฯ

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ความเข้าใจภาษา
- บทความ
- การใช้ภาษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800930 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 202 x 282 x 14 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน