0
รอบรู้ TU STAR (00) 3 วิชาหลัก
ทักษะการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ตรงข้อสอบ TU STAR ของจริง มากที่สุด!
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เจาะลึกแนวข้อสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "รอบรู้ TU STAR (00) 3 วิชาหลัก" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ และการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ตรงข้อสอบ TU STAR ของจริง มากที่สุด! จึงเป็นหนังสือสำหรับคนที่อยากพิชิต TU STAR อย่างแท้จริง อ่านเล่มนี้คะแนนพุ่ง ชัวร์!!! อธิบายง่าย ๆ เข้าใจได้ในบรรทัดเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ข้อสอบ ทักษะการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ชุดที่ 1
- เฉลยข้อสอบ ทักษะการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ชุดที่ 1
- ข้อสอบ ทักษะการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ชุดที่ 2
- เฉลยข้อสอบ ทักษะการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ชุดที่ 2
- ข้อสอบ ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ ชุดที่ 1
- เฉลยข้อสอบ ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ ชุดที่ 1
- ข้อสอบ ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ ชุดที่ 2
- เฉลยข้อสอบ ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ ชุดที่ 2
- ข้อสอบ การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ชุด 1
- เฉลยข้อสอบ การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ชุด 1
- ข้อสอบ การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ชุด 2
- เฉลยข้อสอบ การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ชุด 2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016561 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 183 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน