0
รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ตำรารอยโรคในช่องปากเขียนขึ้นเพื่อให้นิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจรอยโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่องปาก ซึ่งบางชนิดพบได้บ่อย บางชนิดพบได้น้อย แต่รอยโรคดังกล่าวมีความสำคัญต่อสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย โดยกล่าวถึงสาเหตุ การวินิจฉัยโรค การรักษา การบำบัดดูแล รูปภาพที่นำมาประกอบหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยคนไทยและถ่ายภาพโดยผู้เขียนสามารถจดจำได้ง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ภูมิคุ้มกันของช่องปาก
บทที่ 3 ไลเคนพลานัส
บทที่ 4 ลูปัสอีริทีมาโตซัส
บทที่ 5 สเคอโรเดอร์มา
บทที่ 6 อีริมามัลติฟอร์เม
บทที่ 7 เพมฟิกัส
บทที่ 8 เพมฟิกอยด์
บทที่ 9 แผลร้อนใน
บทที่ 10 ยาที่ใช้รักษารอยโรคในช่องปาก
ดรรชนี

คำนิยม
พรรณี สุ่มสวัสดิ์, ผศ.พญ.; สมศรี รัศมิทัติ,ผศ.ภญ.
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743328629 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2000
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน