0
ลด 20%
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านการบัญชี (PDF)
ปัจจุบันตำราด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี (accounting information systems) และระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (enterprise resource planning หรือ ERP) ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากมักจะมีเนื้อหาและจุดเด่น
e-book ลดสูงสุด 25%
e-book ลดสูงสุด 25%
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?296.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         ปัจจุบันตำราด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี (accounting information systems) และระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (enterprise resource planning หรือ ERP) ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากมักจะมีเนื้อหาและจุดเด่นในแต่ละเล่มที่แตกต่างกันออกไป ผู้เขียนจึงใช้ประสบการณ์ในการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านนี้มากว่า 10 ปี รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศมาสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร การประเมินการลงทุนการติดตามการลงทุนและกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรโดยเน้นการบัญชีเป็นหลักไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

- บทที่ 1 การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ขององค์กร
- บทที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ
- บทที่ 3 การจัดหาและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
- บทที่ 4 เอกสารระบบสารสนเทศ
- บทที่ 5 การควบคุมโปรแกรมประยุกต์
- บทที่ 6 ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน
- บทที่ 7 วงจรรายได้
- บทที่ 8 วงจรรายจ่าย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144683 (PDF) 455 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน