0
ลด 10%
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (รหัสวิชา 2128-2001)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ89.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอสาระสำคัญเพื่อเรียนรู้พื้นฐานการทางานของระบบคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การกาหนดราคาสเปกเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมประมาณราคา เรียนรู้ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง แบะอีกหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบที่สามารถปฏิบัติตามได้จริง เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเรียน และผู้สมใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคคอมพิวเตอร์

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC)
บทที่ 3 การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บทที่ 4 การกำหนดสเปกเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 6 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และโปรแกรมประยุกต์
บทที่ 7 การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง
บทที่ 8 การวิเคราะข้อขัดข้องและการแก้ไขปัญหา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822614 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 169 x 219 x 14 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน