0
ระบบคำภาษาไทย
เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งคำในภาษาไทยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามระบบการสร้างคำ ระบบระดับเสียง ระบบการแบ่งชนิดของคำตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิม และแนวไวยากรณ์โครงสร้าง ฯลฯ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ระบบคำภาษาไทย" เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งคำในภาษาไทยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามระบบการสร้างคำ ระบบระดับเสียง ระบบการแบ่งชนิดของคำตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมและแนวไวยากรณ์โครงสร้าง ระบบการแบ่งหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคำในประโยค และระบบความหมายของคำทั้งแนวหลักภาษาไทยและแนวภาษาศาสตร์ รวมทั้งได้พิจารณาระดับคำซึ่งจำแนกเป็นคำราชาศัพท์ คำภิกษุศัพท์ และคำสามัญศัพท์ อันทำให้เห็นวัฒนธรรมทางภาษาไทย

    ผู้ที่ศึกษาระบบคำภาษาไทยเล่มนี้ จะได้เห็นว่าแนวคิดสำคัญของระบบคำภาษาไทยที่เป็นภาษาคำโดด (Isolating Language) นั้นต่างกับระบบคำภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต ที่เป็นภาษามีวิภัตติปัจจัย (Inflectional Language)

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะของคำในภาษาไทย
บทที่ 2 การแบ่งประเภทของคำภาษาไทย
บทที่ 3 การแบ่งชนิดของคำในภาษาไทย
บทที่ 4 การแบ่งหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคำในประโยค
บทที่ 5 การแบ่งคำตามความหมายของคำในภาษาไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338963 (ปกอ่อน) 226 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน