0
ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี : Financial Innovation System Towards Technology Commercialization
นำเสนอกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนกระบวนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผล
หนังสือ275.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี" นำเสนอกลไกทางการเงิน เพื่อสนับสนุนกระบวนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผล อธิบายเนื้อหาทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยรวมกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการบริหารเงินทุน ทั้ง Venture Capital, Crowd Funding, Blockchain Technology, Bitcoin Technology รวมถึง Peer-to-Peer Lending ซึ่งเป็นแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ Start-ups Thailand 4.0

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบนวัตกรรมทางการเงินและ FinTech
บทที่ 2 เงินร่วมลงทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
บทที่ 3 S-Cuve และการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0
บทที่ 4 บทบาทของสถาบันทางการเงินและตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
บทที่ 5 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บทที่ 6 การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อบริหารจัดการนวัตกรรม
บทที่ 7 รูปแบบความสำเร็จของต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
บทที่ 8 การสร้าง Silicon Valley สำหรับประเทศไทย
บทที่ 9 กลยุทธ์การส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย
บทที่ 10 บทสรุปการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ Start-ups Thailand 4.0

คำนิยม
"Dr. Wonglimpiyarat has undertaken research in venture capital financing in the United States of America. Her research was focused on venture capital financing to drive technology commercialisation. The research areas were Silicon Valley and Boston Route 128. Dr. Wonglimpiyarat's performance was outstanding and impressed many experts in the field throughout the US. Her research work will be very useful to Thailand."Professor Ksenya Khinchuk- Boston University Boston, USA
"Dr. Wonglimpiyarat worked as a member of the Advisory Board to Deputy Prime Minister, Minister of Science and Technology and Minister of Industry, Thailand whom I had invited to speak at the Harvard Forum. Her work would be useful to policy makers in innovations development for developing countries."Professor Calestous Juma- Professor of the Practice of International Development Director of the Science, Technology and Globalization Project
"Dr. Wonglimpiyarat's reputation is now well established in the fields of venture capital, finance and economic development. I know this first hand because I have met with them when I visited Bangkok. She has dedicated her time to research how we in the U.S. are using our univesities to foster the commercialization of new technologies and create economic value for the communities we serve. I have the utmost respect for her.Clifford J. Robinson, MBA, Ph.D. (Cantab)- Director, Business Incubation Boston University, USA
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163143716 (ปกอ่อน) 306 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน