0
ระบบบัญชี
ให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบริหารธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะขนาดใหญ่
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดีเพื่อที่จะใช้เครื่องมือของฝ่ายจัดการในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มีการแบ่งงานออกเป็นหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายแบ่งออกเป็นแผนก และแบ่งออกเป็นส่วนงานย่อย ธุรกิจประเภทนี้จึงมีพนักงานเป็นจำนวนมาก เจ้าของหรือผู้บริหารไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จำเป็นต้องมีการมอบหมายหน้าที่ในการบริหารและขยายขอบเขตการควบคุมออกไปให้หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ระบบบัญชีมีความสำคัญมากสำหรับกิจการขนาดใหญ่เช่นนี้ ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ส่วนราชการ และผู้ที่สนใจจะลงทุนอีกด้วย หนังสือระบบบัญชีเล่มนี้ ให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบริหารธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะขนาดใหญ่

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะของระบบบัญชี
บทที่ 2 การควบคุมภายใน
บทที่ 3 แบบฟอร์มหรือเอกสารทางการบัญชี
บทที่ 4 สมุดลงรายการเบื้องต้น
บทที่ 5 บัญชีแยกประเภท
บทที่ 6 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในระบบบัญชี
บทที่ 7 ระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือ
บทที่ 8 ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรง
บทที่ 9 ระบบบัญชีสำหรับการขายและการควบคุมลูกหนี้
บทที่ 10 ระบบบัญชีสำหรับเงินสด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339458 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน